En del af Odsherred Kommune
Bostøtte

Er du visiteret til individuel bostøtte, får du hjælp til at håndtere de vanskeligheder i hverdagen, som er en følge af din psykiske funktionsnedsættelse. 

Du kan få støtte til at

  • genvinde sociale færdigheder
  • strukturere hverdagen
  • kontakte kommune, boligselskab, læge, psykiater og lignende
  • genetablere kontakt med bl.a. familie, netværk, fritidsinteresser og arbejde og skabe kontakt til nye venner
  • komme videre, når du ikke har brug for personlig støtte mere

Status på forløbet

I samarbejde med bostøtten udarbejder I en status på forløbet. Visitationen vurderer, ud fra status, dit behov for yderligere støtte.

Fortsætter samarbejdet evaluerer vi forløbet regelmæssigt. På den måde ved du altid hvad kontakten og samarbejdet indebærer.

Hvis du er mellem 18 og 30 år, så se under Ungeteamet.