En del af Odsherred Kommune
Unge - 18 til 30 år

Er du mellem 18 og 30 år og har psykiske udfordringer, så er ungeteamet tilbuddet for dig. Vi møder dig, der hvor du er og støtter dig i dine behov.

Ungeteamet

Ungeteamet består af fire socialfaglige medarbejdere, som alle har fokus på unges liv og unges muligheder for at leve et godt og aktivt ungeliv. 

Bostøtte og mentorstøtte

For at få støtte fra ungeteamet, skal du være visiteret til § 85 bostøtte fra voksenteamet eller være tildelt uddannelseshjælp fra jobcentret "uddannelsessporet".

§ 85 bostøtte, kan du læse mere om under bostøtte.

Mentorstøtte yder vi for jobcentret. Støtten skal hjælpe dig til at blive aktivitets-, job- og eller uddannelsesparat. Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlerne på uddannelsessporet.